خانه / ارتباط با ما

ارتباط با ما

بسیج دانشجویی دانشگاه کاشان
آدرس: استان اصفهان، شهرستان کاشان، کیلومتر ۶ بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، کدپستی: ۸۷۳۱۷۵۳۱۵۳
دفتر برادران: دانشکده ی مرحوم اسلامی
دفتر خواهران: دانشکده ی علوم پایه
تلفن : ۰۳۱۵۵۹۱۲۹۰۷
نمابر: ۰۳۱۵۵۵۱۱۵۱۷
سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۲۰۳۰۴۰۴۰۷۰
پست الکترونیکی: info@basijku.ir
کانال پیامرسان تلگرام:     https://t.me/basijkashanu
کانال پیامرسان سروش: http://sapp.ir/basijkashanu